Teehoole

Tariston AS teostab aastaringselt riigimaanteede hooldustöid Järva maakonnas alates 2002. aastast.

Teehooldaja kohuseks on maantee ja teekaitsevööndi hooldamine (k.a talvine lume- ja libeduse tõrje), säilitusremont, teekasutuse korraldamine ning ka kõik muu, mis on seotud teede korrashoiuga. Meie soov ja eesmärk on võimaldada liiklejatele aastaringselt ohutut ning pingevaba liiklemist Eesti põhi- ja kõrvalmaanteedel.

Alates
  • 2021. aastast teostakse Kärdla linnas teede ja tänavate talihoolet;
  • 2022. aastast teostatakse talihooldustöid Järva vallas ning suvehooldustöid Paide linnas;
  • 2023. aastast lisandus Järva valla suvehoole.


Lisainfo:
e-post: infoteen@tariston.ee, tel: +372 5301 7690

 

Küsimused, ettepanekud ja märkused riigimaanteedel toimuva kohta palume esitada Maanteeinfokeskuse lühinumbril 1247.