Teehoole

Tariston AS teostab aastaringselt riigimaanteede hooldustöid Harju, Järva ja Hiiu maakonnas, kokku enam kui 2000 kilomeetril.

 

Maakonna riigimaanteede hooldega Järvamaal ja Hiiumaal on Tariston AS koos emaettevõtte Nordecon AS-iga tegelenud alates 2002. aastast. Alates 2016. aastast teostakse riigimaanteede hoolet ka Harjumaal Kose teemeistripiirkonnas.

 

Pikaajaline hooldekogemus, tänapäevane tehnikapark ning professionaalne meeskond on põhjuseks, miks Maanteeamet on meiega kõikides nimetatud hooldepiirkondades sõlminud riigimaanteede hooldelepingud järgnevateks aastateks – Järvamaal ja Hiiumaal aastani 2020 ja Harjumaal Kose piirkonnas aastani 2021.

 

Teehooldaja kohuseks on maantee ja teekaitsevööndi hooldamine (k.a talvine lume- ja libeduse tõrje), säilitusremont, teekasutuse korraldamine ning ka kõik muu, mis on seotud teede korrashoiuga. Taristoni soov ja eesmärk on võimaldada liiklejatele aastaringselt ohutut ning pingevaba liiklemist Eesti põhi- ja kõrvalmaanteedel.

 

Lisainfo:
e-post: infoteen@tariston.ee, tel: +372 5301 7690

 

Küsimused, ettepanekud ja märkused riigimaanteedel toimuva kohta palume esitada Maanteeinfokeskuse lühinumbril 1510.