Teehoole

Tariston AS teostab aastaringselt riigimaanteede hooldustöid Järva maakonnas. 

Maakonna riigimaanteede hooldega Järvamaal ja Hiiumaal on Tariston AS koos emaettevõtte Nordecon AS-iga tegelenud alates 2002. aastast. Alates 2021. aastast teostakse Kärdla linnas teede ja tänavate talihoolet.

Teehooldaja kohuseks on maantee ja teekaitsevööndi hooldamine (k.a talvine lume- ja libeduse tõrje), säilitusremont, teekasutuse korraldamine ning ka kõik muu, mis on seotud teede korrashoiuga. Taristoni soov ja eesmärk on võimaldada liiklejatele aastaringselt ohutut ning pingevaba liiklemist Eesti põhi- ja kõrvalmaanteedel.

 

Lisainfo:
e-post: infoteen@tariston.ee, tel: +372 5301 7690

 

Küsimused, ettepanekud ja märkused riigimaanteedel toimuva kohta palume esitada Maanteeinfokeskuse lühinumbril 1247.