Liikluskorraldus

Tariston AS tegeleb alates 2008. aastast liikluskorralduslike tervikteenuste pakkumisega, mis hõlmab muu hulgas liikluskorraldusprojektide koostamist, ehitusaegset liikluskorraldust ning statsionaarsete liikluskorraldusvahendite tootmist ja paigaldust.

 

Tairstoni pakutavad teenused:

- Liiklusmärkide ja viitade tootmine

- Liiklusmärkide ja viitade paigaldus

- Tänavanimede ja majanumbrite siltide tootmine

- Teekatte märgistustööd

- Kattehelkurite paigaldus

- Tähispostide paigaldus

- Raamide ja konsoolide paigaldus

- Ohutus- ja torupiirde paigaldus

- Ajutine liikluskorraldus

 

Taristonile omistati 15.02.2013 liikluskorraldusvahendite osas standardi EVS-EN 12899-1:2007 vastavussertifikaat. Taristoni tooted on markeeritud CE-märgistusega.  

Lisainfo:

Liikluskoirraldusvahendite tootmine ja müük- e-post: liiklus@tariston.ee, tel: +372 5330 3224