Kvaliteet

Et tagada tööde ja teenuste tõrgeteta ja edukas täitmine, on Tariston AS välja arendanud ja juurutanud oma juhtimissüsteemi vastavalt standardite:

ISO 9001 : 2008

ISO 14001: 2004

nõuetele.

Sertifikaadi omistas esmaselt 2007. aastal rahvusvaheline sertifitseerimise büroo DNV (Det Norske Veritas AS). Sertifikaat kehtib järgneva toote või teenuse ulatuses: teehoiutööd.

 

Tariston AS-i kvaliteedijuhtimise põhimõtted on:

-       Tariston AS on edukas ettevõte, kus on esikohal kliendi rahulolu tagamine.

-       Tariston AS-i eesmärk on tööde üleandmine kliendile kokkulepitud ajal ja kvaliteetselt.

-       Tariston AS hindab pidevalt oma seisundit, et arendada juhtimissüsteemi ning tagada selle efektiivne toimimine.

 

Tariston AS-i keskkonnajuhtimise põhimõtted (keskkonnapoliitika) on:

-       Tariston AS on keskkonda igati säästev ettevõte, kuivõrd see on tehniliselt ja majanduslikult võimalik.

-       Tariston AS järgib keskkonna säästmise põhimõtteid, püüdes kasutada selliseid tehnoloogilisi protsesse, mehhanisme ja materjale, mis on oluliste kahjulike mõjude toimet keskkonnale vältivad, vähendavad või kindlates piirides hoidvad.

-       Tariston AS hindab regulaarselt oma tegevusega seonduvaid keskkonnamõjusid.