Kvaliteet


Tariston AS-i eesmärgiks on integreeritud juhtimissüsteemi abil tööde valmimine vastavalt kliendiga kokkulepitule, nõuetekohaselt, usaldusväärselt, professionaalselt, keskkonnahoidlikult ja ohutult tagades tellija, töötajate, omanike jt huvipoolte rahulolu.

Tariston AS-s loodud ja juurutatud juhtimissüsteemi vastavust kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 nõuetele kinnitavad DNV poolt välja antud sertifikaadid:Tariston AS-i kvaliteedi, keskkonna- ja töökeskkonnaalased juhtpõhimõtted: 

-      tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõttele kohalduvate nõuetega;

-      tõstame usaldusväärsust läbi tegevuste läbipaistvuse, õigluse ja eetilisuse; 

-      hindame riske ja otsime võimalusi parendamiseks kogu teenuse elutsükli ulatuses;

-      pakume uuenduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi; 

-      oleme paindlikud ja kaasaskäivad turu muutuvate trendidega;

-      tõstame töötajate pädevust ja panustame arengusse ning vastutustundlikkusse;  

-      parendame töökeskkonda ja rakendame meetmeid töötajate töövõime tagamiseks;

-      kasutame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, mehhanisme ja materjale;

-      ohjame, võimalusel väldime või vähendame ohustavate tegurite kahjulikke mõjusid;

-      tõstame töötajate ja koostööpartnerite keskkonna- ja tööohutusalast teadlikkust;

-      parendame järjepidevalt juhtimissüsteemi, et suurendada toimivust ja tulemuslikkust.