Tariston AS-i peamisteks
tegevusvaldkondadeks on

taristuobjektide ja -rajatiste ehitus ning riigimaanteede aastaringne hooldus.